Company Information

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 2007 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı; karmaşık finansal piyasalarda, bireysel ve kurumsal yatırımcıların getiri hedeflerine ulaşmaları için, risk tercihleri doğrultusunda, nitelikli portföy yönetim hizmeti vermektir. İstanbul Portföy A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kendisine verilmiş yetki belgesine dayanarak, sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföyleri, müşteri hesabına vekil sıfatıyla yönetir. Türkiye'nin öncü girişimlerinden olan İstanbul Portföy A.Ş., herhangi bir banka ya da kurumun iştiraki değildir. Yatırımcı portföylerini yönetirken, hiçbir çıkar çatışmasına girmeden, portföylerde alınacak yatırım kararlarından çalışılan finansal kurumlara, işlem komisyon oranlarından belirlenecek karşılaştırma ölçütlerine kadar her tür konuda yatırımcı yararını ön planda tutarak, tecrübeli kadrosu ile lider olmayı hedeflemektedir. Amacımız müşterilerimizin finansal yatırımlarına yön verirken, aynı zamanda onların güvenilir ortağı olmak ve istikrarlı bir şekilde hedef getirinin (benchmark) üzerinde performans elde etmektir. Yatırımcıya ait varlıklar, İstanbul Portföy’ün aktifleri ile ilişkilendirilmeksizin, Portföy Saklama Kuruluşu sıfatıyla faaliyet yürüten ve şirket ile “Portföy Saklama Sözleşmesi” imzalamış Saklama Kuruluşu nezdinde, yatırımcıya aidiyeti açıkça anlaşılacak şekilde saklanmaktadır.


Deployed Capital N/A

Development Stage N/A

Location Turkey

Branches N/A

Investor Type Venture Capital (VC)

Ticket Size N/A

Geographical Focus N/A

Industry Focus N/A


Interests

Headquarters: Login to unlock

Branches: Login to unlock

Sub-Industries: Login to unlock

Industries: Login to unlock

Geographical Focus: Login to unlock