Company Information

Răng sứ kim loại, có thể chịu được lực nhai và lực cắn tốt, tồn tại trong một thời gian rất dài mà không lo bị vỡ hay sứt mẻ so với các loại sứ khác.
Răng sứ kim loại thường sử dụng các hợp chất kim loại cơ bản như Ni-cr hoặc Co-cr và phủ một lớp sứ bằng Ceramco3 hoặc Vita bên ngoài.


Deployed Capital N/A

Development Stage N/A

Location Hanoi, Vietnam

Branches Vietnam

Investor Type Corporate

Ticket Size N/A


Interests

Headquarters: Login to unlock

Branches: Login to unlock

Sub-Industries: Login to unlock

Industries: Login to unlock

Geographical Focus: Login to unlock