Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam

Verified Corporate

Company Information

Song Nam là một đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp từ khâu tư vấn thiết kế thẩm tra, xin các giấy phép xây dựng đến tư vấn lựa chọn nhà thầu và tổ chức quản lý, giám sát quá trình thi công ngoài công trường như: đô thị, tòa nhà chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng, nhà xưởng, resort, khách sạn,vv..


Deployed Capital N/A

Development Stage N/A

Location Vietnam

Branches Vietnam

Investor Type Corporate

Ticket Size N/A


Interests

Headquarters: Login to unlock

Branches: Login to unlock

Sub-Industries: Login to unlock

Industries: Login to unlock

Geographical Focus: Login to unlock