Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam

https://magnitt.com/corporates/b-nh-vi-n-th-m-m-kangnam-52153

0 Followers
0 Followers

Company Information

Trong các trung tâm thẩm mỹ, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam là cơ sở được nhiều khác hàng lựa chọn sử dụng các dịch vụ nâng mũi, độn ngực, bấm mí,...

Location Hanoi, Vietnam

Deployed Capital N/A

Stage N/A

Branches Vietnam

Corporate Type Corporate

Ticket Size N/A

INTERESTS

Geo focus: N/A

Industry: N/A

Ticket size: N/A